دختر من دنیای من

صبا وعارفه

صبا وعارفه خیلی با هم رقابت می کنن اگه یه چیزی یکشون برداره اون یکی هم همون میخاد خلاصه کلی با هم دعوا می کنن. اما امروز با هم مهربون بودن ...
16 دی 1396

صبا لباس می پوشد

از کارهایی که جدیدا انجام می دهد.جوراب هر کسی رو ببینه بر می داره می پوشه. لباسای من و باباشو ور میداره می پوشه😄😄 جدیدا پوشکشو باز می کنه😀😀 بعضی از لباسا شو می پوشه یه وقتی هم گیر می کنه داد میزنه😉😉
10 دی 1396

بدون عنوان

صبا خیلی شیطون تر شده یکی از کارهی که جدیدا انجام میده همین که حواسم نباشه میره پوشکشو در میاره.شاید به خاطر اینه که دارم از پوشک میگیرمش .یه مقداری یاد گرفته اما هنوز کامل نمیگه. ...
6 دی 1396

صبا امروز 21 ماه شد..

صبا دیگه کلی جمله کوتاه بلده اولین جملش در یه سال ونیم بود گفت اب بده جملات الانش اب بریز بابا رفت گوشیت نیس گوش کو ابجی کو پاشو چاگو(چاقو)بده بابا لالا .....   ...
23 آذر 1396

صبا امروز 21 ماه شد..

صبا دیگه کلی جمله کوتاه بلده اولین جملش در یه سال ونیم بود گفت اب بده جملات الانش اب بریز بابا رفت گوشیت نیس گوش کو ابجی کو پاشو چاگو(چاقو)بده بابا لالا .....   ...
23 آذر 1396