دختر من دنیای من
تابستان96

[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 14:22 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

بخشی از حرفای صبا

ابجی

مامان

کارتون

اب

دستشویی

ماشین

باشت

پتو

باله یعنی بالا

گاگا به زبان خودش یعنی کفش(کلمه اختراعی خودش)

چادر

دردر

نام نام یعنی خوراکی

تاب

به کتاب هم میگه تاب تاب

وخیلی کلمات دیگه

[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 14:12 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

لیدا وصبا

روز چهار شنبه لیدا جون از شیراز اومدن خونه ما صبا کلی ذوق کرده بود کلی با لیدا بازی کردهر کار لیدا انجام میداد اونم انجام میداد.

دایی حمید خاله اعظم می گفتن دیگه صبا هم بزرگ شده همه چی رو هم میگه.

[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 14:06 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

روز چهار شنبه لیدا جون از شیراز اومدن خونه ما صبا کلی ذوق کرده بود کلی با لیدا بازی کردهر کار لیدا انجام میداد اونم انجام میداد.

دایی حمید خاله اعظم می گفتن دیگه صبا هم بزرگ شده همه چی رو هم میگه.

[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 14:05 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

صبا ودختر دایش لیدا جون

[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 14:00 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

بدون شرح

[ شنبه 18 آذر 1396 ] [ 23:23 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

صبا با اقاجونش

[ شنبه 18 آذر 1396 ] [ 23:18 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

[ شنبه 18 آذر 1396 ] [ 14:38 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ 22:43 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ 22:41 ] [ منیره ]
[موضوع : ]

[ ]

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد